Позиция на Обединението на левите социалисти за резултатите от изборите за Европейски парламент – 2014 г.

 

БСП претърпя тежка загуба на изборите за Европейски парламент – загуба на няколкостотин хиляди гласа в сравнение с парламентарните избори преди една година; в страната БСП е първа политическа сила само в четири области, в 12 избирателни района е дори трета, а в 3-4 избирателни района, където е втора - разликата между нея и ГЕРБ е повече от два пъти.

Според нас причините за загубата могат да се степенуват и групират по следния начин:

* * * *

Изборните резултати допълнително и във висока степен усложниха условията за продължаване на управлението. Все пак то трябва да се запази и стабилизира, за да не се влоши ситуацията в страната, да не се преустановят започнати положителни промени и да се предотврати нова тежка загуба на БСП при предсрочни избори сега.

Правителството няма да успее, ако не предприеме обещаните от нас радикални промени за икономическо възстановяване и социални подобрения за достоен живот в България.

Необходимо е БСП да определи и отстоява актуализирани важни и конкретни национални задачи пред партньорите и правителството, които да се решат в предстоящите месеци:

Това изисква програмно-експертното правителство като управленски облик да придобие подчертано политико-експертен характер и да изпълни конкретни задачи. В зависимост от оценката за управлението в отделните сектори и от поставените нови задачи трябва да се определят промените в правителството. Резултатите от изпълнението на тези задачи в предстоящите няколко месеца следва да определят възможностите за продължаване на управлението.

* * * *

В същото време самата БСП трябва убедително да реагира на поредната изборна загуба. Това изисква ръководните органи на партията на всички нива да направят анализ на изборните резултати и на предизборната кампания, както и критична оценка на състоянието на партията и на нейната политика в центъра и по места. Да формулират проблемите и да набележат политически, организационни и кадрови мерки за преодоляване на недостатъците, които водят до разминаване между очакванията на левите избиратели и политиката на БСП.

Необходимо е отваряне на партията – към всички нейни членове, симпатизанти и привърженици, към традиционни за нея социални и професионални слоеве чрез използване на досегашните и на нови форми на общeствено-политическа дейност.

На следващите национални избори БСП трябва да се яви с ново ръководство. Да проведе конгрес, който да върне политическото самочувствие на партията, да актуализира и подготви реализацията на обявената от нея политика на радикални леви реформи и да избере ръководство. Ръководство, което не само да обещае, а да постигне победа!

 

Позицията е приета след заседание на координационната комисия на ОЛС в БСП на 26.05.2014, а е изработена и публикувана на 28.05.2014г.