Позиция на конференцията

на Обединението на левите социалисти в БСП


 


 


 


 


 

София,

20.03.2015 г.