I. Политически позиции


 

При избора на правителството (29.05.2013 г.)

Парламентарната група на Коалиция за България и аз ще гласуваме "за", за да има правителство. Ясно е, че само с мандата на Българската социалистическа партия, на Коалиция за България, в този парламент може да бъде излъчено правителство. Смятам, че аргументите всеки ги знае. ПГ и аз ще подкрепим така предлагания състав на кабинета, защото той предвижда спешни стабилизационни мерки за гражданите, бизнеса и държавата, защото програмните намерения съдържат редица елементи от предизборните ангажименти на БСП за нови работни места, за реиндустриализация на България, за икономически активна държава, която регулира и инвестира, за ролята на държавата в структуроопределящи отрасли като енергетика и земеделие и в същото време - за освобождаване на стопанската инициатива, за подкрепа на отглеждането на деца и за възрастните хора, за поставяне на естествените монополи под ефективен контрол и за премахването на картелите.
Няколко групи задачи стоят пред правителството: установяване върховенство на закона, икономическо възстановяване и социална перспектива. Но преди това то трябва да гарантира социална поносимост за всички хора и семейства да могат да си платят храната, тока и лекарствата.

Очакваме за кратко всички „калинки” да отлетят от администрацията, което не означава да бъдат заменени с червени или с други „калинки”. Лично аз очаквам отговор от кандидата за министър-председател по няколко важни елемента от политиката, които не са застъпени или достатъчно развити: Ще даде ли възможност данъчната политика от началото на 2014 г. да бъдат облекчени по отношение на облагането най-ниските доходи на българските граждани? Ще се подготви и ще се въведе ли от 2015 г. семейното подоходно облагане, което трябва да увеличи разполагаемите доходи в семействата, в които има безработни и се отглеждат деца? Ще се предвидят ли мерки за развитие на по-изостаналите райони, най-вече на Северозападния, на Северния централен и други депресивни области в страната? Ще се съчетаят ли образователните със социалните функции на училището? Тези липси тълкувам като продължение на част от досегашната консервативна политика и известно отдалечаване от избирателите на БСП. Затова настоявам те да се запълнят в програмата на правителството, която предстои да бъде разработена, и в плана за неговото действие.“

По отношение на персоналния състав трябва да отбележим, че в предлагания кабинет има професионално проявени и партийно ангажирани лица, има експерти и такива, които трябва да се доказват като експерти в областите, за които отговарят, има хора с обществена кариера извън БСП и ДПС и дори работили против БСП. С две думи - политически мигриращи и мимикриращи лица, но всички те сега очакват подкрепата на БСП. Ясно е, че правителството не е строго партийно, а експертно-политическо. Но също толкова ясно е, че отговорността за него отново ще падне главно върху БСП. Затова е много важна ролята на ПГ на Коалиция за България. Ние ще даваме принципна подкрепа за правителството, но в нито един момент не бива да забравяме, че ние сме тук по волята на около 950 хил. български избиратели. И тази воля за нас ще има върховно значение. Нека това да се знае и от моите колеги, и от хората, на които ние сега предоставяме подкрепа. Сложното парламентарно съотношение като че ли налага провеждането на сдържана, на умерена политика. В същото време в обществото поради остротата на проблемите има масови радикални нагласи. Вярно е, че изборните резултати не дадоха достатъчен мандат за радикалната промяна, която обявихме. Необоснованите компромиси с предизборни ангажиментине могат да бъдат наше оправдание в бъдещата дейност. Трябва да е ясно, че радикалният ляв реформизъм е този, който може да изведе България и Европа от кризата, да намали рязко безработицата и бедността, да върне доверието в левицата тук и в цяла Европа. Правителството няма да има 100 дни толеранс, той няма да му бъде даден от обществото, не от нас. То не може да действа на принципа колкото може, докато може, защото така няма да може да отговори на очакванията на хората отвън. Така че вие ще имате подкрепа за решителни действия, които отговарят на интересите на мнозинството от българските граждани. Парламентът трябва да направи цялостна, етапна оценка на дейността на правителството през пролетта, от която да зависи продължаването на неговата дейност, решаването на задачите и възлагането на нови.
Аз съм сред дългогодишните политици и депутати, които трябва да печелим подкрепа за идеите и авторитета на БСП, да връщаме доверието към партията след разочарованията от нейните управления. Припомням този горчив урок пред вас и се обръщам към бъдещите министри: Оставете личните сметки на заден план. Не обслужвайте корпоративни интереси. Не се осланяйте само на подкрепата на партийните елити. Бъдете държавници. Вие можете да си отидете по волята на парламента или по волята на българските граждани. Но ние, социалистите, оставаме тук. Оставаме пред съда на лява, трудова и народна България. Запомнете това. Днес в лицето на народните представители, които ще ви подкрепят, получавате кредит от парламента. Падежът на неговите вноски е на всеки месец. Сметката се заверява пред българските граждани. Искрено ви пожелавам успех в трудното и отговорно начинание.“


 

При избора на Цветан Гунев за подуправител на БНБ (12 юни 2013 г.)

От гледна точка на използването на всички възможности на парламентаризма за обстойни разисквания по темата ние пропускаме някои важни етапи. Този въпрос не е поставян в Комисията по бюджет и финанси на парламента заради придържането към срока за встъпване в длъжност на новия подуправител.

Там мисля, че би било редно да се проведат обстойни дискусии, защото България има две ключови системи, които се наричат независими. Едната е съдебната система.

Втората независима система е Българската народна банка, защото тя трябва да провежда определена линия, да изпълнява функции, които не са конюнктурно зависими от действията на правителството и на други държавни органи. Точно заради това изборът на управителя и подуправителя е възложен на Народното събрание, тъй като те трябва да гарантират тази висока степен на независимост и тази висока взискателност към дейността на тези институции.  Българското Народно събрание като че ли още не разбира ролята на Централната банка.

Ако разделим епохата на капитализма на основни етапи, трябва да видим, че десетилетия наред този капитализъм възниква и се развива като индустриален. От десетилетия насам той вече се е трансформирал, ако мога да го нарека, във финансов капитализъм. Това означава, че ролята на финансовите институции започва да доминира в цялата икономическа система. 
И тук трябва да се поставят въпроси дали финансовите институции и специално търговските банки работят за развитието на реалната икономика и за интересите на гражданите, или те все повече се превръщат в самодостатъчна система, която започва в известна степен да изтощава икономиката и да поставя гражданите в неравностойно положение. 

Забележете това, което става в цяла Европа. Добре е, че в България няма сътресения в банковия сектор, но това не означава, че налагането на интересите на финансовите институции над интересите на гражданите и на реалния бизнес не е факт и в България.

Тези въпроси са премълчавани. Тези въпроси според мен не са били в нужната степен на вниманието и на Централната банка – като че ли в редица случаи тя действа като представител и партньор на търговските банки, а не толкова като защитник на обществените интереси във финансовата сфера. Това е големият проблем и голямата задача, която според мен трябва да бъде поставена на тези институции. Затова бих искал да чуя тук и от господин Цветан Гунев като кандидат за тази висока и важна позиция – тя е толкова важна, колкото ролята на редица министри в осигуряването на стабилност на финансовата система, но бих казал – освен на стабилност, и на ефективност. 


 

При избора на Делян Пеевски за директор на ДАНС (14.06.2013 г.)

Аз не съм гласувал за това решение.
От тази гледна точка не знам дали аз съм човекът, който има право да говори по този въпрос, но тъй като той е много важен, трябва да споделя това, което смятам за важно.

Това е решение с голяма важност, тъй като то засяга въпросите на националната сигурност на България. Само по себе си то поражда редица въпроси. 
Това, което мога да кажа, предполагам от името на моите колеги, е, че те са дали кредит на доверие на човек, който тепърва трябва да доказва дали е в състояние да действа достатъчно последователно от името на държавата.
Защото в предишни години неговите собствени действия са пораждали много въпроси, както и действията на голяма част от Вашето политическо ръководство. Защото българският народ не би приел борбата с една групировка, в случая думата „политическа партия” е излишна, да се води със средствата на друга групировка. Ние самите не предлагаме такъв подход, независимо дали става дума за икономическа, политическа или друга групировка.
Този човек дълго време действаше не само в услуга на своята собствена партия, а и на самите Вас, защото много от медиите, от корпоративните структури бяха част от управлението на ГЕРБ. Това едва ли някой ще го оспори от трибуната. В момента, в който настъпи вътрешният разлом на тези политически, икономически и други интереси...
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Той участва в тях.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: ... разбира се, че е участвал, както са участвали повечето от Вас. Само че защо тези от Вас, които са Ви били удобни до вчера, днес стават най-неудобните?

Това е част от нелицеприятната българска политическа действителност. Затова Вие не можете да бъдете само нейни ментори, докато сте съучастници в този процес. 
И днес, и в следващите седмици и месеци, ако те бъдат предоставени от българските граждани, ще се види има ли истинска разделителна линия между това, което е общественият интерес и българската държава, от една страна, и интересът на тесни икономико-политически групи, от друга. Защото ние не бихме искали да бъдем политическото лице на част от тези интереси, които движеха предишното българско управление. Това трябва да бъде ясно. Защото, дори моите колеги с подкрепата си за правителството да го допускат, това няма да го допуснат българските граждани.

Сега ние се опитваме да прокараме истинските разделителни линии, които в много случаи, за съжаление, не минават в българския парламент. Те минават някъде навън, някъде в задкулисието, и много от тези хора, които седят тук, са част от една и съща действителност, от която аз не искам да бъда част, а мисля, че и много от моите колеги не искат да бъдат.

Моят призив е: парламентарните групи да действат по начин, по който да оправдаят своята идейна принадлежност, да оправдаят своите политически позиции, да бъдат достатъчно взискателни и към управлението, и към своите политически ръководства. 
Днес аз нямам много аргументи, с които да защитя избора, освен това, което този избор поражда като обществено и политическо очакване. Разбира се, той се посреща с много недоверие, по разбираеми причини.
Това, което днес заявихте и с което искам да завърша като отговор – призива Ви да ускорите сценария, който Вие подготвяте, не би трябвало да бъде реализиран.

Защото това правителство трябва да покаже конкретни резултати.Защото това управление не може да си позволи да се занимава със самоцелни политически упражнения. 
Вашият призив да бъдат проведени избори за Велико народно събрание в този момент, Ви поставя на нивото на политическа партия, която вече не е в този парламент, която дълго време Ви обслужваше, но получи ясна оценка от гражданите, защото не може една политическа партия, която претендира за конструктивност и държавност, да влиза в дискусията по конституционни въпроси, без да е заявила каквато и да е позиция към своя конституционен проект, просто защото такъв няма. Защото наистина Конституцията може да бъде съборена не от нейните текстове, а само от изчерпване на доверието на българските граждани. И затова Вие играете на тази тънка струна – не срещу текстовете на Конституцията, а за делегитимиране на цялата власт. 
Дано всички от нас си дават сметка, че защитата на Конституцията е защита на решения, които биха приели българските граждани. Защото тази Конституция преживя много сътресения, разреши много кризи. Затова смятам за безотговорно днес да се излиза с призива за свикване на Велико народно събрание, защото това е по друг начин провеждане на Вашата идея за провеждане на предсрочни избори колкото се може по-бързо. Защото това е част от кампанията Ви да оспорвате изборните резултати в Конституционния съд, това е част от Вашата тактика да нагнетите напрежение и най-късно през есента да изкарате хората по улиците да сринат Парламента и правителството и в крайна сметка никой да не носи отговорност за своите политически и управленски решения. Всеки да се вкопчи във властта, която е придобил, и която упражнява по познатия вече начин. Точно това не трябва да се допусне!
Затова аз призовавам българските граждани: нека да оценяват всяко действие по неговите резултати – икономически, социални и политически! Нека българските граждани да запазят своето критично отношение към политическите партии, които в недостатъчна степен оправдават техните очаквания, но нека бъдат взискателни и да изискват държава, която действа конкретно и чиито резултати трябва да бъдат приемани или отхвърляни.

 

По предложението в Избирателния кодекс за разрешаване предизборна агитация не само на български език и скандалното изказване на Хюсеин Хафъзов в парламента (февруари 2014 г.)

Цялата парламентарна група на „Коалиция за България” подкрепи текста кампанията да се води на официалния, на български език.

Не приемаме крайните квалификации (на Хафъзов), които засягат националната сигурност и това, което трябва да обединява всички народни представители и парламентарни групи.

Очакваме от ръководството на ДПС да каже дали споделя такова поведение. Ако ДПС не се разграничи, от това следват определени изводи за българските граждани и политическите партии.


 

По кризата в Украйна (началото на май 2014 г.)

Предложих становището на Комисията по външна политика да съдържа принципни положения, въз основа на които да се определят българските позиции при развитието на ситуацията в Украйна.
Затова е необходимо ние да изразим силната си загриженост за сигурността на населението, включително българската общност, в засегнатите от увеличаващите се размирици Донецк, Луганск и Одеса, да обърнем особено внимание на дестабилизацията на Европа от конфликта в Украйна и отражението на кризата в България.

Това, от което трябва да се ръководим при формирането на позицията, са принципите на хуманизма, защото не можем безмълвно да наблюдаваме увеличаващите се човешки жертви и да изтъкваме едни или други политически съображения.

Разбира се, трябва да се съобразяваме с принципите на международното право, със зачитането на суверенитета и териториалната цялост на държавите и от предпочитането на политическия диалог пред налагането на последващи санкции.

Настояваме властите в Киев да не толерират и прикриват екстремистки прояви и действия на крайнодесни неонацистки групи. Очакваме управляващите да проведат политика на приобщаване, която да гарантира зачитане на правата на всички граждани, включително на представителите на българската общност в Украйна.

Отхвърляме посегателствата срещу човешкия живот като средство за постигане вътрешнополитически и геополитически цели, независимо от какви посоки идват. Трябва да призовем всички страни за намаляване напрежението в непосредствена близост до границите на Украйна, включително за въздържане от военни маневри и учения.

Трябва да поставим въпроса за възобновяване на четиристранния Женевски диалог, но на него да се постави за обсъждане възможността за разполагане на умиротворителни сили с мандат на Съвета за сигурност на ООН, съставени от страни, които не са въвлечени в конфликта със задача разоръжаване и разпускане на паравоенните формирования.

Смятам за неприемливи всякакви заплахи за и прекъсването на подаването на газ, вода и електричество за населението като форма на икономическа принуда.

Противопоставяме се на налагането на такива икономически санкции, които засягат самите граждани на ЕС и отделни страни, възпрепятстват реализацията на енергийни проекти като „Южен поток”, които са важни за България и други държави от ЕС.


 

Подаване на оставка като заместник-председател на ПГ на КБ (19.06.2014 г.)

Промяната, която днес се предлага, в по-голяма степен е продиктувана от необходимостта сегашният министър на околната среда и водите да освободи заемания пост поради избирането й в Европейския парламент. В случая аз няма да обсъждам кандидатурата, която се предлага. Тя дава вероятно повод за известна дискусия, но мисля, че в случая това не е моята задача.

Това обаче, което аз смятам, че съм длъжен да изразя, е, че ние днес правим не просто промяна в правителството, а по някакъв начин определяме отношението си към дейността на парламентарните групи, които подкрепят правителството.

Искам да обърна внимание на факта, че само минути преди да пристъпим ъм обсъждането на този въпрос от страна на Движението за права и свободи беше подкрепени включването на точка в дневния ред, която смятам, че нарушава отношенията на лоялност между две партии, които подкрепят едно и също правителство. Този въпрос, трябва да отбележа, беше обсъждан вчера между ръководствата на двете парламентарни групи. Въпреки това, изненадващо за нас, днес това предложение беше подновено, и то точно преди да се пристъпи към обсъждането на персоналните промени в правителството. Независимо от това, че то не събра необходимото мнозинство, политическият знак и политическият факт е достатъчно ясен. Аз не преувеличавам значението на този законопроект, защото той дори да бъде приет, едва ли ще предизвика реални правни последици. Но чрез него по времето, когато БСП е мандатоносител, се прави опит за оценка на десетилетия от българската история, прави се опит да се ангажира отговорността на лица, които едва ли по този начин могат да бъдат привлечени към наказателна отговорност. Няма да се впускам в тази дискусия. Но този факт прави за мен трудна подкрепата в един и същи вот, когато групата на „Коалиция за България” и БСП, заедно с групата на Движението за права и свободи, трябва да дадат отново подкрепа на правителството.

Освен това, тази тема беше обсъждана от нашата парламентарна група. Тя със значително мнозинство реши, въпреки този факт, да подкрепи предлаганата от министър-председателя промяна в състава на правителството. Така че днес „Коалиция за България” ще гласува в подкрепа на това предложение. Но последното, което искам да кажа, е, че за мен политически това действие на Българската социалистическа партия я поставя в позиция, която не съответства на нейната роля на мандатоносител. Тъй като моето лично мнение беше, че този въпрос поне трябва да бъде отложен днес за обсъждане и решаване, и това не срещна подкрепа в парламентарната група, аз заявявам, господин председател, че подавам моята оставка като заместник-председател на парламентарната група. Аз оставам лоялен член на парламентарната група на „Коалиция за България”, ако има работа в следващите седмици, която този парламент трябва да продължи да върши. Това изисква, според мен, политическото дойстойнство и на партиите, и на хората.


 


 

II. Законодателни инициативи

  1. Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи – забрана за офшорни дружества и за някои категории чужденци да притежават земеделски земи.

  2. Закон за потребителския кредит – рамкиране на потребителските кредити, в това число на таксите, които се плащат от кредитополучателите. Засилване на задължението за предоставяне на информация от страна на кредитодателя и действие на закона по заварените договори.

  3. Закон за данъците върху доходите на физическите лица – частична отмяна на плоския данък чрез въвеждане на определен необлагаем минимум.

  4. Закон за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици – популярен като „закон за офшорките”, с които бяха ограничени възможностите им да закупуват собственост в медии и в други сфери.

  5. Кодекс за социално осигуряване – връщане на т. нар. „швейцарско правило” за актуализация на пенсиите.

  6. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване – замразяване на възрастта за пенсиониране.

  7. Закони за заетостта – стимулиране наемането на работа на определени категории трудещи се, система от стимули за работодателите за създаване на нови работни места.