Димитър Генчев

imageДимитър Генчев е доктор по история. Работи в областта на историята, теорията и политическата практика на европейската социалдемокрация. Автор е на научни студии и статии. През 1990 г. издава книгата си “Профили от кафене “Ландолт” (към генезиса на българския социализъм)”, а през 2006 г. – “Първоапостолите на идеала”. Член е на СБП. Зам.-главен редактор на сп. “Понеделник” и сп. “Ново време”. Зам.-директор е на Центъра за стратегически изследвания при ВС на БСП.