47-ият конгрес на БСП е изчерпал своите възможности                                    

        Позиция на участниците в конференцията на Обединението на левите социалисти, проведена на 02.10. 2010 г.

 

         На 22 декември 2008 г. 47-ят конгрес на БСП избегна задълбочения дебат върху управлението на страната, даде висока оценка на постигнатото от тройната коалиция, не начерта никакви корекции в политиката на БСП и постави като главна задача на партията успешното й представяне на изборите за европейски и национален парламент. Основната задача, поставена от делегатите на форума, не само че не беше изпълнена, но на парламентарния вот БСП регистрира най-слабия си резултат от началото на демократичните промени.

         Така се стигна до второто заседание на 47-ия конгрес на БСП, проведено на 18 октомври 2009 г. То единодушно прие политическа декларация с формулировки, които се различаваха съществено от приетите година по-рано. Този път делегатите гласуваха че: „Резултатите от икономическия растеж не се разпределиха по справедлив начин”, че нашето правителство „остана в рамките на досегашния десен модел, наследен от предходните управления”, че „това изостри чувството за социална несправедливост”, че се „формираха сфери на икономическо влияние чрез заемането на постове и длъжности както в държавното управление, така и в партията”, че „необходима е промяна на самата БСП – на нейната политика, на нейното ръководство, на начина на нейното функциониране”.

         Една година по-късно подем във вътрешнопартийния живот не е постигнат, дори напротив – в редица низови структури се задълбочава апатията, докато в ръководните органи се разиграва безпринципното личностно и групово противопоставяне, изразило се в няколкото опита за саботиране на заседанията на Националния съвет на БСП чрез събаряне на кворума. 

         Още преди една година редица партийни структури на БСП, в това число и Обединението на левите социалисти, предложиха мандатът на най-висшия партиен форум да се съкрати и в партията да се насрочи пълен цикъл на отчети и избори. В крайна сметка на конгресното заседание надделя обратното становище. Днес, от дистанцията на времето, можем да констатираме, че ако нашето предложение беше възприето, в партията щяха да се развият обновителни процеси, основните организации и всички партийни органи щяха да получат необходимия импулс за партийна дейност и изява.

         БСП в момента се намира в състояние, което не можем да оценим като задоволително. Затова неотложният въпрос за нас е състоянието на БСП, политиката й в опозиция и представянето й в предстоящите избори.

         Единственият валиден критерий е доверието на избирателите! Без да отричаме опитите за съживяване на вътрешнопартийния живот, намираме положените усилия в тази посока за недостатъчно ефективни. В най-добрия случай опитите за провеждане на диалог от централата „Позитано” стигат до изнесени съвещания с областните и общински ръководства (голяма част от които също преживяват в състояние на самодостатъчност), вместо да се търси пряко взаимодействие с редовите социалисти и симпатизанти, които най-силно желаят бързата и ефективна промяна на БСП.

         Добре е, че днес партията обсъжда политически документ „България 2020 – левият проект”. Но големият въпрос, който продължава да стои без ясен отговор е какво трябва да се прави утре?

         На миналото конгресно заседание Лявото крило заяви, че пътят за възстановяване на доверието към БСП задължително преминава през радикална промяна на политиката, на ръководството и на начина на функциониране на партията. Една година по-късно БСП продължава да се намира в криза, която е комплексна – и идейно-политическа, и организационна, и морална, и лидерска.

         47-ия конгрес конгрес е изчерпал своите възможности, за да постигне необходимата промяна на БСП и да я превърне отново  в силна и привлекателна за левите българи партия.

         Предстоящото заседание на конгреса – поради наближаването на изборите – е последният възможен момент да реши да се проведе нов конгрес през пролетта на идната година. Конгрес, който да се предшества от общи събрания на социалистите по общини и от максимално представителни конференции. В хода на подготовката и провеждането на конгреса трябва да се определи политиката за изборите и да се излъчат кандидатите за тях.

         Ние, Обединението на левите социалисти съзнаваме, че значителна част от делегатския корпус няма интерес от нова отчетно-изборна кампания – било поради инерцията, било поради конформизъм, било поради лични планове, свързани с нареждането на листите в предстоящите догодина избори, или поради някакви други съображения. Предупреждаваме, че сега не е време за лични сметки, които могат да се окажат без кръчмар, ако ерозията на БСП продължи.  Въпросът вече опира до оцеляването на БСП като силна и масова партия, способна да представлява интересите на значителни социални слоеве в българското общество.

         Здравето, образованието и сигурността са най-важните човешки блага, които трябва да се осигурят на всеки български гражданин. В центъра на нашата лява политика трябва да поставим преодоляването на бедността и потискащите неравенства, рязкото ограничаване на престъпността и корупцията, овладяването и спирането на демографския срив.

            Днес не може да се защити никаква сериозна претенция за лява политика, ако тя не постави на преден план въпроса за регулирането на финансовата система и банковия капитал. Финансовите ресурси да работят за реалната икономика и в процеса на тяхното използване да се защитават интересите на потребителя.

            Един бъдещ конгрес рано или късно ще отприщи интелекта, морала и политическата воля на БСП.

 

 

Ние предлагаме :

-         През пролетта на следващата година да се проведе нов конгрес, с нови делегати, който да приеме нова лява политика на БСП и да избере ново национално ръководство;

-         Мажоритарните кандидати на БСП за изборите през 2011 г. да бъдат излъчени от всички социалисти и симпатизанти на партията чрез вътрешни избори или на общи събрания;

-         Ръководствата на национално и местно ниво да поемат конкретни отговорности за предлаганата политика и персонални ангажименти за резултатите от изборите.

-         Нашият ляв проект е БСП – въпросът е как да променим  и засилим партията, а не как тя да бъде раздробена  и отслабена.

***********************************************************************************************************************************

Пълният аудиозапис на конференцията можете да го свалите от тук.