Проведе се шестата национална конференция на Лявото крило в БСП.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЛЯВОТО КРИЛО В БСП

Решения и ново ръководство

 

  На 29.11.2009 г. в залата на „София Прес” се проведе Национална отчетно-изборна конференция на Обединението на левите социалисти в БСП при следния Дневен ред:

1.  Политически доклад за досегашната работа, състоянието и перспективите на Лявото крило в БСП

2.  Избор на ново ръководство

Присъстваха делегати от клубове на Лявото крило от страната. От общо 133 регистрирани делегати участие в гласуването взеха 103.

 

 

  Конференцията прие следните

 

РЕШЕНИЯ

на Шестата национална конференция на Обединението на левите социалисти в БСП,

проведена на 29.11.2009 г. в София

 

  Членовете и симпатизантите на Обединението на левите социалисти в БСП:

·  Да станат инициатори за създаване на дискусионни клубове и на клубове за лява политика по общини

·  Да се включат активно в предстоящото допитване за политиката и дейността на БСП

·  Да настояват за провеждане на общи събрания на социалистите по градове и общини през 2010 г., на които да се обсъдят най-важните проблеми на страната, на местните общности и на партията.

 

***

  Конференцията възлага на Координационната комисия:

·  Да формулира принципи на лявата политика в различни сфери на обществения живот и на партийната дейност

·  Да направи анализ на Програмата на БСП „За България: свободни граждани, справедлива държава, солидарно общество” и да изрази становище към нейните постановки

·  Да създаде банка „Кадри” на национално и местно ниво, която включва и специалисти в различни области

·  Да намери подходящи начини за финансиране на проявите и дейността на Обединението

 

***

  Конференцията потвърждава необходимостта от провеждане на пълен цикъл отчети и избори в БСП и от свикване на нов конгрес – достатъчно време преди следващите редовни местни избори.

  Конференцията предлага на НС и ОКК на БСП, съгласно чл.25, ал. 1 от Устава да обсъдят и наложат мерки на партийно въздействие по отношение на преброителите от ІV-то изборно бюро при избора на членове на ИБ на НС на 31.10.2009 г. за доказаните груби нарушения при отчитане на гласовете на кандидатите, както и на инициаторите, в чийто интерес те са извършени. Тези нарушения накърняват авторитета на БСП и доведоха до повторение на избора.

  Конференцията предлага на ИБ на НС да се противопостави на влиянието на неполитически фактори върху БСП и на опитите за налагане на санкции на партийни членове, които публично поставят такива въпроси, какъвто е случаят в Дупница. Напомняме, че в политическата си декларация от 18 октомври 2009 г. 47-ият конгрес на БСП констатира, че се “формираха сфери на икономическо влияние чрез заемането на постове и длъжности както в държавното управление, така и в партията”, че “Ръководството на БСП не успя да противодейства ефективно на тези прояви” и че “Партията трябва да се опре на все по-широк кръг личности с обществен авторитет, с професионална подготовка и с ясно заявени политически позиции”.

 

КООРДИНАЦИОННА КОМИСИЯ

на Обединението на левите социалисти в БСП

(избрана на 29.11.2009 г. от Шестата национална конференция на Лявото крило)

 

  Янаки Стоилов – председател

  Членове:

  Александър Лилов

  Александър Николов

  Александър Смочевски

  Атанас Пъдев

  Димитър Генчев

  Димитър Георгиев

  Донка Михайлова

  Емил Костадинов

  Искра Баева

  Калин Първанов

  Мариан Димитров

  Мими Виткова

  Николай Петев

  Павел Писарев

  Пантелей Пачов

  Петър Начев

  Тошо Тошев

  Юлия Стаматова

  Николай Николов – организационен координатор

  Тодор Канев – организационен координатор

 

*******************************************************************************************************************************************

 ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ БЪДЕЩЕТО

                                                                       Павел Писарев

          / ЛЕВИТЕ СОЦИАЛИСТИ  СА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ЦЯЛАТА ПАРТИЯ В ЕДИН НОВ ЛЯВ КУРС  СРЕЩУ ДЯСНАТА ПОЛИТИКА И АВТОРИТАРНОТО УПРАВЛЕНИЕ/      

               Изминаха пет месеца от парламентарните избори на които БСП претърпя най голямото си изборно поражение през последните двадесет години. Неините представители в парламента макар и да са втора парламентарна група  намаляха наполовина и са наи малката по брои депутати от както БСП участвува в избори. Тази изборна загуба,  дискредитирането на тристраната коалиция и идването на власт на десницата в лицето на партията на ГЕРБ,  подкрепяна от Атака, СДС –ДСБ и РЗС, разюзданата атака на  десницата срещу БСП  и опитите тя да  бъде маргинализира и превърната в третостепена сила наложиха необходимоста от извъредно заседание на партииния конгрес ,със старите делегати.

       След като през цялото време ръководството на партията не обръщаше внимание на дейноста на левицата в БСП на нейните критики и предложения, след като упорито отричаше необходимоста от завой на ляво,  партииното ръководство след изборния провал бе принудено да ползува редица от тезите на левицата да ги представи като свои.  Конгресът посочи че алтернативата на Сергей като председател на партията е Станишев,  направи известен анализ на състояниета на партията и обществото , станаха иизвестни промени в ръководството, но сега вече месец и половина след конгреса не се  очертава прелом нито в състоянието на партията , нито във влиянието и всред обществото. Проведените частични избори за местни съвети показват това.В райони с население над 2.2 милиона души ГЕРБ победи навсякъде, макар и не със същото мнозинство както на парламентарните избори.Това е много тревожна тенденция две години преди редовните местни избори.  

         Продължава бясната атака на ГЕРБ и на цялата  десница срещу партията. Засипани сме  от обвинения в кражби и корупция, задействувана е в ход системата за сигурност и съдебната система срещу партиини дейци участвували в  управлението на различни равнища, цялата пропагандна машина радиа ,телевизии и печат  поставя БСП в ъгъла като отговорна за трудното състояние на страната. Боико Борисов се отдава на пещерен антикомунизъм и си  позволява да  прави намеци за забрана на партията . Такъв призив за забрана на партия, коята е представена в европейския парламент се чува за пръв път в европейското публично пространство.Конгресът на партията и партииното ръководство, които не посмяха своевремено да се освободят и разграничат от корумпирани дейци на левицата се ограничи в отхвърляне на обвиненията и продължаване на апологията на резултатите от управлението на тристраната коалиция. И до сега не е даден открит ,аргументиран ,отговор на обвинениеята за корупция към дейци на БСП по време на управлението на тристраната коалиция. Това демарализира партията. Отново нещата се свеждат до персонално  личностно противопоставяне на Сергей Станишев и Бойко Борисов, на предишното правителство на сегашното. Тази тактика след оглушителната изборна загуба ,след произнесената  присъда на избирателите не е печеливша. Тя само включва БСП в играта на ГЕРБ и десницата и създава на дейци на левицата, на БСП  образа на  обидени деца. Необяснимо е поведението на парламентарната група на БСП при премането на Бюджета при първо четене ,когато депутатите на левицата не взеха участие в дебата.Излиза че ръководството на партията е активно, когато трябва да защищава обвинените си бивши министри от злостни атаки, а пасивно пред антисоциалната политика и бюджет на правителството които стават напаст за народа, увеличават скъпотията ,бедноста и безработицата.

          Кризата в партията  продължава,защото конгресът не реши най важния въпрос за смяна на партиината политика. Начинът по които бе проведен партииния конгрес ,без избор на нови делегати, без предварително обявено състезание за лидер и нови програми за работа , с явни нарушения  след това при избора на изпълнителното бюро, с половинчата самокритика само засилиха кризата в партията. Партииния елит представен на конгреса не стигна до корена на злото ,не отхвърли дясната  социал либерална политика, която доведе БСП до изборния провал и до  нарушаване на връзките ни с народа и с избирателите. Не се каза ясно и открито, че огромната маса избиратели не възприема  БСП като  своята партия ,  а  ръководните дейци на БСП  като свои народни хора.  Затова краят на конгреса не се превърна в начало на обрат, не предизвика въодушевление в партията и надежда в обществото, че БСП е застанала на позиците си на лява партия, на защитник на народните интереси.

             И до сега партиините маси се държат на страна от живота на партията. На повечето места  не се проведоха събрания на основните партиини организации - нито на тема, защо загубихме изборите в нашата избирателна секия , нито какви са нашите задачи сега с оглед  на решенията на последния партиен конгрес . Партийният живот се свежда до екскурзиони посещения, обиколки на партиините ръководители,с ръкуване със симпантизантите и въпроса как сте другари ,какво е положението при вас. Разпадът на партията се изразява в липсата на живот в основните партиини организации. Много от тях не водят никакъв организационен и политически живот ,не се събират с месеци ,основните органтизации се състоят от стари и болни хора .Не се води активен диалог сред представителите на различните  професионални и социални групи. Партията развива дейност на ниво общински съвещания ,срещи с активи и т.н. които прикриват липсата на живот в основните партиини структури.Не стана  промяна  на партията от горе до долу, освобождаване от непопулярни заподозрени в корупция, национални и местни партиини дейци. Избирането на  оперативното  ръководство стана по метода - на  този да  подменим изборните резултати, този днес да не предложим, а след десетина дни дайте да опитаме дали ще мине.

      Близо  четри месеца след изборния провал, а и конгрес на партията мина но все още няма задълбочен анализ на управлението на тристраната коалиция с участието на БСП. Какви са изводите за БСП от коалиционата политика, трябва ли тя да се покрива с политиката на партията или партията следва да има и своя гледна точка, дори когато  участвува в коалиция, към каква коалиция ще се стреми за в бъдеще партията, към повторение на  миналото управление или към други политически хоризонти, трябва ли ръководството на партията тотално да  бъде представено в парламентарната група на партията и в правителството в което участвува и да носи всичките негативи на управлението, тези и много други въпроси не се анализират.

        За първи път кризата в партията не е само електорална - избори са губени и друг път. Кризата не е само политическа  - партията е била в опозиция и в други периоди. За първи път кризата е и морална. Въпросът за морала в партият сега е основен въпрос и без възстановяване на партииния, социалистически морал в партииния живот и преди всичко в ръководните среди на партията, няма да настъпи обрат в състоянието на БСП.

        Нека ръководството да послуша гласа на левите  социалисти. Ние няколко години подред настоявахме за нова социална политика, за разграничаване на политиката на БСП от тристраната коалициона политика на правителството , настоявахме БСП да започне борбата с корупцията с търсене на отговорност в собствените си ръководни среди Не  срещнахме достатъчно разбиране,  на моменти дори  бяхме порицавани , но ето че се оказахме   прави. Не едноговорене, разноговорене е необходимо на партията преди да се пристъпи към единодействие.  Сега пак казваме да се върнем към исторически   традициония  партиен  морал,  само така можем да тръгнем напред.

       Сега за всички е вече ясно, че години на ред при избора на Висш съвет и местни ръководства се организират манипулации ,раздават се  лисчета с номера, а в някои случай обявяваните резултати са недостоверни.  В такива случаи повторението на избора трябва да се съпътствува  с партиина санкция и публично оповестяване на нарушителите. Само така тези опити ще бъдат неутрализирани,  а техните извършители отстранени от вземането на партиините решения. Само така БСП може да върне образа на морална партия пред обществото.

       Неморално е да упорстваш, да не си подаваш оставката при явни нарушения или провали, да казваш на черното бяло ,да завличаш цели партиини организации в личната си безмислена борба за собствено политическо оцеляване.  Това пречи  да се  отговори  на огромния натиск на десницата ,която иска да натика партията на социалистите в ъгъла ,до стената. Това става възможно, защото продължава тлеенето на противоречията в партията,  защото изтъкнати нейни представители  не намират достатъчно смелост и основания  да убедят обществото  в мотивите за своите действия. Всичко това пет месеца след  изборите и   месец след партииния конгрес, ни кара да предупредим,че партината криза продължава и ако не се вземат мерки тя ще се превърне в агония. Затова ние не отменяме нашето предложение -нов партиен конгрес с нови делегати. Въпросът е кога ще стане това- след една или след две години,  навреме или  след дъжд качулка Обединението на левите социалисти предупреждава че ако не се проведе партиен конгрес преди предстоящите избори за местни съвети които да нормализира състоянието на партията ,те ще бъдат загубени още по тежко..

         След проведените два избора за изпълнително бюро неговият състав е формиран не толкова по екипен принцип, колкото като известно представителство на тенденциите и групите в Националния съвет. От една страна, това позволява в самото изпълнително ръководство да се води пълноценна дискусия, но от друга страна, това може да се превърне в източник на допълнително безпринципно напрежение.  Новият състав на бюрото следва да използва очакванията към него, за да даде тласък за преодоляване на интригите, за формиране на новата партийна политика и за организационното укрепване на партията на демократична основа. Това е пътят за възстановяване на доверието.След като този процес започне трябва да се постави въпроса за организирането на нов партиен конгрес – достатъчно време преди местните избори. За сега от ръководството на партията има само някой декларации за промяна на политиката Тепърва практиката ще покаже дали е осъзната причината за изборния провал ,дали са направени необходимите изводи за дълбока промяна . Колебанията в избора на ново ръководство  показват , че председателя на партията продължава да балансира между различните групировки и тенденции в партията, не е изключено по късно той отново да върне в партииното ръководство извадени фигури, както вече направи това. Безпринципно вече звучат оставките в БСП Все още не е реализирана оставката на Румен Овчаров и се питаме тя демагогски ход ли беше.Както и оставката на Станишев,  които бе отново избран след няколко часа  Социалистическата оставка вече е на път да се превърне в средство за увековечаване на власт.  

           Изминаха първите сто дни на правителството на ГЕРБ. Това време не е достатъчно за да се даде цялостна оценка на правителството и на неговата политика. В действията на правителството  има неща, които се харесват на избирателите и обществото : търсене и поемане  на отговорност, демонстрират се намерения за борба срещу корупцията, непрекъснато общуване с народа и превеждане на политиката на правителството на разбираем език,съобразяване с общественото мнение и бързи  корекции при грешни решения.

           Но има вече достатъчно сигнали, че над обществото надвисва опасност от еднолична власт, от стремеж към  авторитаризъм , от система на управление основано на заплахи , на незачитане на разделението на властите, от липса на системност,от импровизации. Власта в една европейска демокрация не може да се основава на кефа на управляващия ,на това което му е на устата, силата на една държавност не се състои в непрекъснатото и самодоволно прояваване на стемежа към сила на властника. Как иначе да си обясним, че по телевизионите екрани сутрин се обявява едно, а вечер то се отменя ,че министърът е казал едно, а премиерът съвършенно различно. Как да си обясним заплахите към министър председателя на предходното правителство със затвор за нарушения за които отговорност носи определена администрация стопанисваща държавните документи в случая секретна секция или служба на ДАНС която трябва да съхранява документите и ако не са при нея да ги изисква до като ги получи. Как да си обясним исканията  за импйчмънт на демократично избран и то два пъти президент? Как да не считаме, че се вдига шум по отношение на предишното правителство с явната цел да се отвлече вниманието от антисоциалната същност на новия бюджет,чиято цел е тежестите на кризата да се понесат от народните маси.

      Но нашата критика не е само към методите на новата власт. Очевиден е стремежът на правителството на ГЕРБ да провежда политика, насочена към съкращаване на  разходите, на задържане на ниски нива на пенсиите и заплатите. Очертава се драстично свиване на болничната мрежа и то за сметка на хората живеещи в по малките общини. Значително е намалението на средствата за наука. Новият бюджет ограничава социалните и инвестиционите разходи, с което той задълбочава,  вместо да стимулира   преодоляването   на икономическата криза. Провежданата политика с пълна сила стоварва бремето на кризата върху работещите и бедните за сметка  на капитала и богатите.В прочем тази политика не е в интерес и на бизнес, защото забавя плащанията и намалява средствата за инвестиции. Тази политика не е в интерес и на държавата ,защото България рискува да пропусне участието си в  стратегически енергиини проекти. Заради управлението на боклука от Бойко Борисов в общината сме заплашени от санкции от Брюксел.    

         В тази обстановка   задачите на лявото крило се усложняват Ние няма да  бездействуваме пред очевидната опасност ,която представлява управлението на Б.Б. за социалното и демократичното развитие на страната. В същото време няма да спрем да изискваме от ръководството на партията да продължи нейното  реформиране. Ще оказваме подкрепа на партииното ръководство в противопоставяне срещу своеволията на  управляващите и ще продължим борбата вътре в партията за запазване и развитие на социалистическия и  демократичен характер , за преодоляване на нейното одесняване. Време е най после председателят на партията и програмната комисия да разберат,че   социално -  либералният модел отведе своите привърженици в задънена улица.

            Кризата в партията се отрази и на лявото крило. Другаря Янаки Стоилов си подаде оставката като лидер на лявото крило, отчитайки неудовлетворителния за него резултат при избора на председател от конгреса.  Оставки не се обсъждат,те се приемат за даденост. Това не пречи на тази конференция при избиране на новия състав на ръководството на левицата в БСП, др Янаки Стоилов да бъде предложен и  избран отново за ръководител на нашето движение.Ние разчитаме на неговото участие в националното ръководство на БСП , надяваме се той   да бъде изразител на левите тенденции в партията и да представлява и отстоява нашите позиции. Изборът на Янаки Стоилов за народен представител а сега и за член на ИБ само разкрива възможност за разширяване на нашето влияние върху партиината политика,но от него и от нас зависи тази възможност да се реализира.  Неговото участие в ръководството на партията трябва да се използува като аргумент на всякъде в местните организации на различни нива там където имаме представители на левицата. След като Янаки Стоилов е член на ръководството на БСП ,защо в градските и общинските ръководства на партията да няма представители на левицата в БСП.

          На тази конференция ще се опитаме да засилим нашето ръководство като  включим в него няколко изтъкнати  и по-млади представители на лявото крило в БСП, част от които са авторитети в основни области на политиката. Освен това е необходимо да  разширим мрежата на нашите структури, особено в столицата и в нови райони на страната. До следващия конгрес на партията трябва да се създадът нови клубове и други структури на левицата, изградени както от разклоняване на съществуващите ,така и от ново създадени. Всеки съществуващ сега дискусионен клуб или друга структура трябва да изгради нови в своя град или община или в своята област като използува всички възмогни връзки и контакти за това. На следващите партиини конференции трябва да участвуваме активно в избора на делегати за конгреса и да изпратим на заседанията на висшия партиен форум активна група делегати.

            Сега в новата обстановка е по лесно да се обявиш за ляв, без да се отказваш от предишните си позиции и действия.Много от ръководните дейци на партията сега  ще си служат с лява фразеология , лявото говорене ще бъде новата мода. Сега едва ли ще чуеме по телевизията откровени признания   на въпроса какъв си - социалдемократ или социалист  и отговорът да е  „и аз не знам ,какъв съм”. Вече всички ще се пишат за социалисти и то за леви. Но ние ще искаме сериозно отношение към идеологическите позиции на партията и към нейната политика. Сега е време да се организират дискусии ,кръги маси ,разговори на различни теми-партийната идентичност,историческите корени на партията и тяхното проявление днес, поцзициите на БСП по основни въпроси  на политиката и управлението,  коалиционата политика на партията и др.Например -  задължително ли е  условията на коалиция председателят на партията да участвува в правителството и така тя да  поема негативите на управлението.Възможно ли е в условията на коалициа партията да заема самостоятелна и дори  критична позиция спрямо правителството на коалицията? Натрупания опит от участието на БСП в различни етапи на прехода  е недостатъчно  анализиран , или анализът се свежда до самохвалство на успехи и проклинане на провали.

       Сегашното положение  на партията дава възможност да се подготвят нови стратегии за бъдещето, да се обмислят  проблемите на България в условията на европейската интеграция  - към какво се стреми страната , кои са й приоритетите в стопанската област,  какви са етапите на европейзиране на България в секторните политики, в местното самоуправление, в развитието на отделните икономически отрасли ,  в развитието на кооперациите и т.н.  По тези и по други важни въпроси БСП няма свои виждания, които да предлага на обществото. Политиката на партията се свежда до политическото ежедневие -избори ,съставяне на правителство, провеждане на конгреси,  реагиране на скандали ,текущи международни събития, реагиране на дневния ред налаган от работата на европейските органи. Партията  се нуждае от свой дневен ред, от свое място в обществото и от свое виждане за неговото развитие.  В партията се засилват центробежни действия ,ние сме за единство, но на нова социалистическа основа ,на основата на лява социалистическа политика  и действия. Ние сме против идеята  за нов ляв проект. Не може да се правят нови проекти за партии през пет десет години. Новият ляв проект е БСП и ние ще водим борба за неговото осъществяване като ляв,  а не  левоцентристки проект  в какъвто той се превръща с усилията на някой ръководни дейци на партията

               През изминалите три години ние учредихме обединението на левите социалисти в  БСП на събрание на учредителите в дома на  Димитър Благоев , организирахме в София и страната  няколко десетки дискусиони клуба и структури.    Проведохме пет национални конференции ,участвувахме в много дискусии и срещи на наши привърженици, на членове  и симпатизанти на БСП.   Предложихме на вниманието на партията и общественоста много анализи и становища по актуални политически проблеми, представихме наши позиции и предложения по управленската политика,   проведохме редица пресконференции,  участвувахме активно в дискусиите в печата и другите средства за масова информация .

           Образът на левите социалисти в БСП се изясни ,нашите идеи получиха широка популярност. Животът потвърди правилноста на нашата политическа линия. Признават или не това ръководствата на партията по места и на Позитано нашите идеи  оказват влияние и получават подкрепа, не само сред част от социалистите, но и сред част от обществото. Редица от тях, в една или друга степен,  дори се съдържат в полиическата декларация на последния конгрес.  Този успех, макар и ограничен, ни дава сили и увереност да продължим и засилим своята работа. Изказваме дълбока благодарност на нашите структури в София, Благоевград ,Пловдив, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Павел Баня,  Самоков, Видин,Плевен, Враца, Сливница ,Елин Пелин, Добрич, Русе, Костинброд ,те първи учредиха структури на лявата крило, както ина всички други които ги последваха..

    Другари и другарки, сега когато БСП е в опозиция нашата роля трябва да се преосмисли. Сергей Станишев носи отговорност пред партията за постигнатия ни провал ,но той не носи отговорност пред Бойко Борисов за състоянието в което беоставена страната в края на нашето управление товаса различни проблеми. Ролята на лявото крило  в БСП  не може да бъде  опозиция в опозицията. Ние трябва да участваме в защитата на партията от опитите на десницата  да  я сведе до третостепенна сила. Не трябва да позволим тя да  бъде изхвърлена от обществената сцена. Заедно с това  трябва да водим борба за промени в самата партия. Промяната и развитието на партията е най- добрият начин за нейната защита. Затова ние ще продължим да работим за обновяване на партията, на  нейната политика  и ръководство. Последното заседание на конгреса  е само  заявка за промени. Сега трябва да се провери  дали тази заявка  ще се осъществи, дали  някои от решенията, включително и кадрови, не са само камуфлаж, дали те ще продължат. Ролята на лявото крило  в БСП не е  само в това да бъде  вътрешнопартиен коректив.То трябва да повиши спсобността си да ориентира цялата партия на ляво, да очертае контурите на нейния съвременен ляв курс и да бъде гарант за тази промяна. „Ледът се пропука,” конгресът на партията призна провала на партията в изборите, призна съществени грешки в работата на ръководството ,постави въпроса за промени ,сега от партиините дейци зависи дълбочината на промените ,ако са активни , ако имат позиции и характер промени ще има ,ако са мухльовци и безхарактерни, ще ги използуват за параван, ще се запази съществуващото положение. Само борбата и работата може да изведе партията на позициите на съвремения социализъм.

   Другари и другарки,

Обединението на левецата в БСП и друг път е заявявало своето кредо ,издигнато от Александър Лилов” бъдещето на социализма е в социализма на бъдещето” Ние  не сме носталгици , ние се борим в името на социализма,  ние искаме завръщане към нашето бъдеще.

       

               

 ******************************************************************************************************************************************

 Пълен аудиозапис може да изтеглите от тук.