ВРЕМЕ ЗА ЛЯВА ПОЛИТИКА ДОКЛАД НА ЯНАКИ СТОИЛОВ СОФИЯПРЕС 09.11.2008

Възловият въпрос на това заседание е политиката и състоянието партията. Нашето виждане за ролята на този конгрес се различава от това на „Позитано” 20. За нас той ще изпълни своето предназначение, само ако направи критичен анализ на управлението и съсредоточи вниманието си върху новата политика, от която се нуждае България. Затова само бегло ще засегна темата за новата програма и устав на партията. Освен това нашата позиция вече е формулирана и ще бъде на ваше разположение за обсъждане.

Подкрепата за БСП сега зависи от резултатите и равносметката за нашето управление, от способността ни да предложим решения на най-острите проблеми за следващите четири-пет години. Едва след това хората могат да се вгледат в това, което сега им предлагаме в хоризонта към 2015 – 2020 година и по-нататък.

Да не забравяме, че утре е Десети ноември и навлизаме в 20 година на прословутия преход. Ние вече оповестихме свой анализ на прехода – с неговите достижения, доколкото ги има и с най-големите язви и последствия за страната и народа. Тук е достатъчно да отбележа само няколко факта: средната продължителност на живота в България за този период е намаляла с шест-седем години; 7 хил. български граждани годишно умират поради липса на медицинска помощ; България загуби над 1,5 млн от своето население, част от което поради емиграция; потреблението на основни храни като млечни продукти, месо и зеленчуци все още е значително по-ниско от преди; отново се върна неграмотността и то сред най-младите, а висшето образование у нас стана по-скъпо отколкото в редица по-богати европейски страни; развихрилата се престъпност и корупция все още не е обуздана. Българският преход почти напълно потвърди знаменитата мисъл на Балзак, че зад всяко едно голямо богатство се крие по едно голямо престъпление.

В резултат на външната промяна и на нашите усилия, проектът за нова програма се придвижи наляво, но не се освободи напълно от еклектизма на социаллиберализма. Все още се очаква, че като подкрепяме приоритетно заможните, предприемчивите, „те могат да допринесат за намаляване на бедността”. Казано накратко: проектът за програма е по-ляв от сегашната политика на БСП, но е по-десен от действащата програма „Нови времена, нова България, нова БСП”. Но нали програмата се прави за да ориентира политиката, а не за да я оправдава?!

Световната финансова криза опроверга неолибералния модел, но оправдава нашите усилия за неговото преодоляване. Но преди това трябва да ограничим последствията от кризата и главно да пренастроим политиката на нова вълна. Време е за лява политика.

Нашата позиция е нова програма да се приеме от следващо специално заседание на 47-ия конгрес, след което да бъде подложена на общопартиен референдум. Конгресът трябва да се занимава с политика, защото, ако не спечелим следващите избори, ще имаме достатъчно време да пишем програми.

За последните няколко години кадровият ресурс на БСП бе свит до тревожни размери. Намираме се почти в извънредна кадрова ситуация – на висока концентрация на власт, на немотивирано и бързо издигане на хора до партийни длъжности. БСП се свива кадрово най-много там, където е гръбнакът на всяка организация – средното поколение.

Проектоуставът е крачка напред в демократизирането на партията. Но необосновано се разширява принципът на делегирането, вместо водещ да бъде прекият избор в ръководните органи. При това принципи и важни разпоредби за мандатността, разделението на властите и др. няма да действат веднага. Същевременно той не отива докрай в овластяването на партийните членове при избора на партийните ръководители и кандидатите за публични длъжности. Спорен е статутът на съратниците.

* * *

БСП е партия с богато минало, въпросът е какво ще бъде нейното бъдеще. А сега то зависи главно от конкретната й политика и действия. Ако конгресът не фокусира вниманието си върху формирането на нова следпреходна политика, ще допусне груба грешка с трудно поправими последици.

Ние сме за консолидиране на БСП, което е различно от капсулиране. Такова единение е истински възможно само въз основа на обща лява политика. Проблемът на БСП не е само в говоренето, а в провеждането на автентична лява политика. Това налага във Висшия съвет да бъдат избрани повече хора с ясни позиции и последователно поведение.

БСП съществува в условията на пазарно стопанство, но тя не е стока. БСП не се продава. Тя е в нашия забранителен списък за приватизация. Затова трябва да изградим санитарен кордон срещу тясногрупови и користни интереси.

БСП е партия на труда, но не е наемен работник на никое ръководство. В БСП има място и за богати хора. Но тя не бива да е партия на богаташите.

БСП може да се надява на добро бъдеще, само ако хората я възприемат като различната партия, която им дава реалистична мечта и постоянни доказателства за нейната реализация.

БСП трябва да убеди хората, че политиката не е доходоносно и безотговорно занимание, както изглежда напоследък.

Ние отново трябва да възстановим знака на равенство между БСП и левица. Така отново отговаряме на въпроса: Защо има Левица в БСП.

Необходима е промяна. „Промяната означава солидарност с бедните, онеправданите и нуждаещите се ... в целия свят.” За тези, които се съмняват, че това е главното, бих искал да им кажа: тези думи не са мой, те принадлежат на новоизбрания американски президент.

Европейските социалисти, а заедно с тях и българските, издигат лозунга „Да си върнем Европа”. Но заедно с това и още повече, ние трябва да си върнем България. Ако не поставим този въпрос няма да бъдем нито искрени, нито решителни.

Няма капитализъм без капитал, но ние трябва да създаваме условия и да принуждаваме капитала да работи не само за своята печалба, а за обществото. Нещо повече – време е да спрем да толерираме капитала за сметка на труда – а за това има достатъчно примери и в данъчното облагане, в социалното осигуряване и в приватизацията. Иначе нямаше да бъдем свидетели на икономическите абсурди, които се разиграват в „Кремиковци”, „Видахим” и къде ли не още.

Може да се спори дали в България наистина има олигарси, но е безспорно, че крадци и мошеници трупат богатства и се домогват до властта. Редица от най-богатите са най-добре разположените до яслата с държавни и общински поръчки, концесии, апорти и пр.

Често ни напомнят или сами се оправдаваме, че трябва да се съобразяваме с коалиционните си партньори. Но изглежда подценяваме факта, че най-много трябва да се съобразяваме с интересите на собствените си избиратели. Докато това не стане, каквото и да обясняваме, няма да спрем електоралния отлив.

Затова на често задавания напоследък въпрос с кого да управлява БСП след изборите, отговарям. Първо, дали ще управляваме зависи от това дали ще предложим нова политика и силни кандидати. Второ, въпросът е не с кого, а за какво. Какви са нашите цели и ангажименти пред избирателите, от които ние няма да отстъпим. Те са:

·         Значително повишаване на ниските заплати и пенсии, включително чрез индексиране, но не по „швейцарското” правило, а с пълния ръст на осигурителния доход и инфлацията.

·         Няма да допуснем обществени средства да се разпределят от частни здравни каси и застрахователни дружества. Преди 10 години БСП колебливо критикува днешния модел на здравеопазване, сега има опасност тя колебливо да подкрепи неговото влошаване. (В бюджета на Здравната каса за 2009 г. са предвидени 400 млн излишък от увеличаване на здравните вноски, за разпределението на които вече се гласят бизнесмени и политици.)

·         Да се преустанови нарастването на таксите в държавните висши училища и да се увеличи издръжката за образование. Издръжката за един ученик, извън общинските центрове, трябва да е значително по-висока.

·         Още в бюджет 2010 да се възстанови необлагаемия минимум и семейното подоходно облагане, а след това да се премине към прогресивно данъчно облагане.

·         Значително окрупняване на силно разпокъсаната и дублираща се в многобройни агенции, комисии и други структури администрация.

·         Реално овластяване на гражданите чрез пряката демокрация.

·         Разбираме, че военният контингент отново ще се изтегля от Ирак. Но това не бива да доведе до увеличаване на присъствието ни в Афганистан.

Ние сме за нова политика, основана върху четири стълба:

·         Посрещане на световната финансова криза не само с неутрализиране на нейните преки ефекти, а с програма за предотвратяване на нейните икономически и социални последици.

·         Забележимо повишаване на доходите, особено на минималните, а също на преподавателите, на заетите в здравеопазването, селското стопанство и ключовите сектори на администрацията.

·         Силни удари срещу корупцията и престъпността, особено по високите етажи на властта.

·         Цялостна модернизация на страната – инфраструктурна, технологична, информационна и т.н.

Ние не подценяваме постигнатото в социалната област, но политиката на индексиране, на множество, но недостатъчно концентрирани и последователни действия не е в състояние осезаемо да подобри живота на хората. Левицата настоява за изработване на кратко- и средносрочна програма за ограничаване и ликвидиране на бедността през следващите 10-15 години.

Ние настояваме БСП да направи цялостен анализ на състоянието на здравеопазването и да приеме мерки за гарантиран достъп до него и качествени медицински грижи.

На тези, които пак ще кажат, че няма достатъчно средства, ще отговоря:

·         Да приемем национална инвестиционна програма за 5-10 години, която е осигурена от национален инвестиционен фонд и гарантирана с част от фискалния резерв. Добре е, че се гарантират влогове на гражданите, но това не е достатъчно. Ние се нуждаем от избирателна, насочваща и мотивираща бизнеса политика. Нашата цел не е просто да защитаваме банките и богатствата на банкерите. Ние предлагаме ляв отговор на финансовата криза, при това изгоден за всички. Държавата може да даде пълни гаранции за средствата, но само на тези банки, които се ангажират в значителна степен в кредитирането на проекти от инвестиционната програма. Така дори България може да се превърне в притегателен център за нови капитали и инвестиции, в център на стабилност при развихрилото се финансово цунами.

·         Държавните пари трябва да са предимно в държавни банки.

·         Държавата трябва да престане да покрива загубите на бизнеса, които той превръща в свои печалби. Крайно време е да се прекрати практиката, основана върху принципа: „Приватизация на печалбите, национализация на загубите”.

·         Да се прекрати достъпа на офшорни фирми до държавния бюджет, европейските фондове и приватизацията.

В тези предложения намирам по-голяма близост с десния Саркози, отколкото с ръководството на лявата БСП.

 

Днес ясно формулираме политическата цел и критерия за нейното постигане. Успех за БСП на предстоящите избори е тя да бъде първа политическа сила. Днешната дискусия е част от нашия принос за този успех.

Снощи получихме писмо от наш съмишленик, членуващ в организация на БСП – „Казанлъшка роза”. Той съжалява, че днес не може да е сред нас, но казва: ”аз бих предпочел вместо "ляво крило" ние да сме сърцето и душата на Българската социалистическа партия, каквито в същност сме.” Ние, хората, на които сърцата бият отляво.

Според мен, БСП все още има възможност да спечели следващите избори. Не сме солидна партия, ако позволяваме да бъдем изпреварвани от поредната новопоявила се политическа група или групировка.

Време е да отстраним недъзите на прехода. Време е да реабилитираме политиката. Време е да върнем достойнството и сигурността на хората. Това може да постигнем само със смела европейска лява политика. Времето за нова лява политика идва и ние сме в него!

 

 ************************************************************************************************************************************

пълен аудиозапис може да изтеглите от тук. част1, част 2