КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВЕДЕНА НА 21.07.2007                                                                   

Доклад на Янаки Стоилов изнесен на първата национална конференция на левицата в БСП 21.07.2007

БСП може да си върне доверието на избирателите

само с лява политика

 

I.  Какво направи Левицата досега?

1/. Точно преди година няколко десетки социалисти се събрахме в  къщата на Димитър Благоев и учредихме Левица в БСП.

Тази наша стъпка бе продиктувана от продължителното одесняване на БСП и на нейната политика.

В какво, според нас, се изразява одесняването на БСП:

· Социализмът като историческа цел и перспектива за ново обще­ство изчезна от лексиката на ръководството и от характеристиката на БСП.

· Използването на лява фразеология преди избори и провеждането на дясна политика в управлението стават траен синдром; производството на множество политически документи не може да прикрие нито лицемерието, нито управленската недостатъчност на такава политика.

Изборните резултати на БСП и коалициите, в които тя участва от 1997 до 2007 година, показват две неща: значителен спад в сравнение с първата половина на 90-те години и електорална стагнация след това, а лед изборите за Европейски парламент – електорален срив, който за първи път засяга ядрото от избиратели на БСП. Тези резултати се съпровождат с общо и последователно намаляване на гласуващите български граждани. Следователно, с такава политика, независимо дали е в опозиция или в управление, БСП не е в състояние значително да разшири влиянието си сред избирателите и е заплашена от намаляване на нейната политическа роля.

· Реалната политика на БСП в редица случаи се разминава с интересите и очакванията на нейната социална база. Ако БСП не отговори на очакванията на хората на труда, на бедните и онеправданите, тя няма да може дълго да се разпростира в левия политически спектър.

Тук не става дума само за доходите. Пита се кого предимно подкрепя БСП – потребителите на услуги – на ток, парно, вода и пр. или монополистите – в повечето случаи чужди или частни, които ги предоставят; не се ли превръщат приватизацията и концесиите от средство за повишаване на икономическата ефективност в средство за извличане на користни изгоди и в бягство на държавата от социалните й отговорности. Могат да се задават и други подобни въпроси, но ръководството на БСП упорито ги заобикаля.

· От масова и парламентарна партия БСП все повече се превръща в електорална партия, в която партийните организации и представителните партийни органи играят все по-малка роля при формирането на политиката и контрола върху нейната реализация. Напоследък тесният състав, който определя политиката на БСП се измества извън партията и включва хора, които отдавна са скъсали връзка с нея.

· Допълнителен фактор за одесняването на БСП е участието й в сегашната тройна коалиция, но повечето, и то главните причини за това, се намират в самата нея.

Всичко това, казано в преобладаваща си част още преди година, за съжаление, запазва своята актуалност.

Съществува опасност за изборен неуспех в предстоящите местни избори, което ще доведе до неуспех  или провал на БСП в следващите парламентарни избори, до идейна, политическа, организационна и кадрова криза в партията. Все още е възможно, ако БСП коригира своята политика, да спечели местните избори и да завърши успешно парламентарния мандат.

Изброените проблеми вероятно са довели голяма част от присъстващите в тази зала – да изразям тревогата си за състоянието и бъдещето на  БСП, да заявим  позицията на ляво мислещите хора в партията. Ние не само критикуваме, но и търсим решения на поставените въпроси. С днешното събиране даваме официален израз на стремежа на много хора да обединят усилията си за промяна на политиката на БСП, за нова социална политика. В същото време, ние, като част от БСП, присъединяваме своите усилия към тези на ръководството на партията - на централно и местно ниво  за спечелване на предстоящите  избори.

Питат ни – как може да има левица в БСП. Значи ли че щом има ляво има и дясно крило в БСП? Отговорът не е труден. Ние не сме просто партийци. Правим разлика между названията и реалното съдържание. Така както има леви и десни социалдемократи, оказва се,  че социалистите също се отличават помежду си. Това се потвърждава и от историята – национална и европейска, и от настоящето. Много от десните в БСП не изразяват открито своите възгледи и интереси. Повечето от тях нямат идейни мотиви. Те допускат БСП да се превърне в инструмент и параван на корпоративни интереси.

2/ За изминалата година Левицата в БСП постигна значително развитие:

- Ние приехме и оповестихме Манифест на Левицата в БСП, позиции за президентските избори; за изборите за Европарламент и за резултатите от тях; за социалната политика и осъвременяване на пенсиите; за образованието.

- Създадоха се клубове на леви социалисти – в Пловдив, клуб “Лява автентичност”, в Благоевград – “Модерна левица”, във Велико Търново – “Ляво крило”, в София – “Левица в БСП”, в Бургас.  Левицата вече има свои представители в Хасково, Димитровград, Перник, Добрич, Червен бряг, Летница, Угърчин и други общини. Предстои създаването на подобни клубове и в други градове.  Левицата вече има свое младежко крило и клуб на писателите-социалисти.

- Учредяването на Левицата предизвика широк отзвук в партията, в обществото и в медиите. В различни среди на БСП то се посрещна  различно - със значителен интерес и очаквания от много социалисти, с опасения и резервираност - на върха на партията, в част от нейния актив и  сред консервативно настроени социалисти.

Членове от ръководството на БСП ни питат кои сте вие от Левицата. Мнозинството от тук присъстващите могат да кажат – това сме ние, това е всеки един от нас.

3/ В този период Левицата изведе на преден план два важни въпроса – за социално-икономическата политика и за противодействието срещу корупцията.

Неведнъж предупреждавахме за проникването на корупцията във всички сфери на властта. Тези оценки намериха потвърждение и в доклада на Европейската комисия. Действат утвърдени корупционни схеми. Достатъчно е да посочим за пример как се правят обществените поръчки – с редица изисквания, които трябва да гарантират предварително успеха на избрания кандидат. Продължава практиката появата на всеки нов корупционен скандал да заглъхват предишните, без да се стигне до изясняване на фактите, още по-малко до наказване на виновните. Подобно е  положението  и в областта на тежката организирана престъпност. Странно е, че длъжностни лица, които оглавяват специализирани служби в тази област твърдят, че има политически чадър над сивата икономика – и от това няма последици! Борбата срещу организираната престъпност и корупцията все още се води предимно с нормативни и  организационни средства и в медийното пространство, но не са много резултатите, до които достига правозащитната система. Корупцията в крайна сметка се плаща от мнозинството от гражданите, те са ощетените от нея. Затова на Левицата – и в БСП и като цяло – най-много подхожда да бият тревожно камбаната по този въпрос.

Първоначално нашите позиции се посрещаха с пренебрежение и критика от страна на ръководството на БСП. Интересно е, че с  течение на времето то започна да възприема негласно част от нашите идеи и предложения, а успоредно с това критиката към така нар. “ляво крило”  нарастваше. Показателно е, че в управленските приоритети, приети от заседанието  на 46 конгрес, се съдържат: “активна политика за увеличаване на доходите и развитието на човешките ресурси”, “ефективна антикорупционна политика”, съществено намаляване на данъчната тежест върху ниските и средните доходи от труд, поетапно отстраняване на диспропорциите в пенсиите и др. Само до преди няколко месеца тези и други предложения се отклоняваха като нереалистични и преждевременни. Свидетели сме, че наши идеи, които доскоро бяха критикувани или премълчавани, днес се оповестяват от ръководството на партията. Ние не изпитваме ревност от този факт, напротив, удовлетворени сме. Но държим огласеното да се реализира, а не да се имитира.

Премиерът призова партията да осигури на правителството успешно завършване на мандата. Създава се, обаче, впечатление, че пълният и успешният мандат са почти едно и също. Да припомним, че вече имаше два пълни управленски мандата, но те не донесоха особен успех на страната, а партиите, които ги оглавяваха, претърпяха тежки загуби. Не бива да забравяме  и злополучния финал на предишното управление на Левицата, което беше предсрочно прекратено. Вярно е, че повторно прекъсване на сегашното управление би се възприело като управленски провал. Но самият факт на пълен престой във властта все още не е гаранция за успех. Трябва да посочим критерии за оползотворяване на мандата. Те са основно два. Единият е способността на тройната коалиция да предложи и осъществи политика за България като член на ЕС и нова социална политика. Другият, който произтича от него, е представянето на БСП в избори. Ако ние увеличим или поне приблизително запазим позициите си при следващи избори, то управлението е било успешно.

Партията е чувствителна към различното мислене, но то е предпоставка за убеденото и общо действие. Не приемам въведения от председателя неологизъм -  “разноговорене” и то не главно по литературни съображения. По този път можем да стигнем дори до идеята на Оруел за “новоговора”. Ако трябва да търся аналогии, които да изразят моя възглед, бих се позовал на мисълта на Гийом Аполинер “Дръзновението е най-добрата дисциплина”. Ние разбираме, че образът на “врага с партиен билет” има дълбоки и печални традиции в БСП. Парадоксалното е, че това внушение, макар и неизречено, охотно се използва от социалдемократи и либерали от ръководството на БСП. И няма да приемем примирено натрапената ни  роля  на плашило за единството на партията  и за стабилността на управлението.

Партията е пред големи изпитания, които ни карат да запазим самообладание и с нашите реакции  да не провокираме допълнителни напрежения в нея. Още по-важно е това да се разбере и от ръководството на БСП.  След като ние проявяваме критичност към политиката и ръководството на БСП, трябва да сме критични и към собствената си дейност и изяви. По никакъв начин няма да толерираме вътрешно-партийното и лично противопоставяне, нито самоцелния стремеж към лична изява от страна на представители на левицата за сметка на партията. 

Ние от Лявото крило искаме да променим партията, да я доближим до нейната социална база, да я направим по-демократична. Затова ние се стремим да засилим своите позиции чрез идеи, политика и авторитет, а не непременно и главно чрез борба за длъжности и постове. Лявото крило не е подходящо място за хора, които се приобщават към всяка нова политическа инициатива. Нека това го знаят хората, които се идентифицират с левицата. Твърде смело и претенциозно е, но ще го кажа: ако спечелим – печели цялата партия, а ако загубим – губим само собствената си политическа кариера, но запазваме личното си достойнство. Знаем, че няма да ни е лесно, защото в този прагматичен свят много от хората мислят предимно за службата, която заемат, за бизнеса, с който разполагат, или просто се притесняват да загубят благоволението на първенците от партийната, държавната и местната власт. Този български конформизъм и таеното недоволство от неправдатата  прерастват в омраза към богатството и властта.

Ние от Левицата успяхме  да наложим в партията и в обществото най-важния дебат – този за характера на политиката, за лявото и дясното и за техните съвременни измерения. В този дебат се включиха политици, политолози, социолози и граждани. В него имаше много опити за преиначаване и опростяване на нашата позиция. Но и критиката, и подкрепата за нея са потвърждения на актуалността й.

 

II. Кризата на политическото представителство се задълбочава

В съвременната политика все по-често се поставя въпроса за доверието към партиите, за тяхната представителност. С още по-голяма острота този въпрос засяга днешната българска политика, вкл. БСП.

Споделям констатациите на председателя на партията за “острата криза на политическото доверие”. В същото време той определи като “измислена и за вътрешна употреба дилемата лява или дясна политика води БСП”. Ако това е така, на какво се дължи електоралният срив, разпада в електоралното ядро на БСП?! Това протест срещу лявата политика на управлението ли е, неосведоменост на обществото за нейните резултати или, както смятам, последица от продължителното одесняване на партията и на нейната политика. В крайна сметка липсата на цялостна, активна и модерна лява социална политика доведе до този предизвестен резултат. Това е и главната причина днес да обсъждаме как да възстановим доверието.

Другата основна причина за кризата на политическото доверие към БСП е състоянието на партията. Констатацията, че “партията не е в кондиция да води успешни политически съревнования и битки” е вярна. Но кои са причините?

Те са в липсата на ясна лява социална политика, чиито резултати да се почувстват от мнозинството от гражданите. През идейния еклектизъм и политическа непоследователност на БСП до такава степен нахлуват чужди за нас идеи и практики, че ние губим своята идентичност още преди да сме я намерили.

Негативизмът към леви и десни партии може да се тълкува не като отхвърляне на политиката изобщо, а като недоволство от все по-неясната им пророда, от безсилието или нежеланието им да решават острите социални проблеми. Политиката, не само българската, все повече се свежда до обслужване на световни и национални  корпоративни господари и до самообслужване на местната “политическа класа”. Това стои в основата на отчуждението от политиката.

Днес партиите имат намаляващ електорат, но нямат социална база. Пита се кого реално представлява БСП? Липсата на ясен отговор на този въпрос обяснява електоралния кръвоизлив на БСП. Струва ми се, че ръководството на партията още не е осъзнало това, което става с нейното твърдо ядро. За първи път на избори БСП губи не само периферията, но и от най-последователните си привърженици. Левият избирател не се чувства реално представен в политиката. Това рискува да превърне БСП в затихваща партия на носталгици, верни на своите идеи и семейни традиции, но използвани умело от хора, които се домогват до постове и бизнес чрез властта. Оттук следват разочарования, отчуждение или прехвърляне на очаквания към поредния политически спасител. Кризата на лявата политическа идентичност отваря пътя за десния популизъм.

Как да бъде иначе, когато политиката – по света и у нас – е в плен на главната ценност и цел – парите. Икономическите интереси и съмнителната биография на много политици им пречат да отстояват  националните интереси и трайна политическа кауза.

Ние не сме наивници и не отричаме нито пазарната икономика, нито ролята на капитала в нея, но БСП не бива да е като всички останали – подвластна на капитала. Напротив, БСП трябва да остане партия на труда, вкл. на хората, загубили в резултат на прехода, които днес като че ли никой не представлява.

Сега, когато вече сме членове на ЕС, по ирония на съдбата ни спохождат доскорошните проблеми на Латинска Америка, с които тя вече се разделя – крещяща бедност, голяма корупция и силна външна зависимост. Ние сме не само най-бедни в ЕС, но в редица отношения и по-зле от съседни държави. Дори психологически ситуацията е по-тежка, защото в българското общество е вкоренено чувството за равенство. Днес то е силно накърнено – не само заради социалната поляризация, но и за начина, по който тя се получи. 

БСП трябва да отговори дали ще продължи политиката от годините на прехода или ще се опита да промени резултатите от този преход. Засега тя, обсебена от тройната коалиция, е затънала в дълбокия коловоз на наследената политика. Ако вървим по този път, следващото управление на България – със или без участието на БСП – ще се превърне в заложник на сенчестата икономика и политика.

Конференцията трябва да даде ясен мандат за нашето участие във Висшия съвет, в общинските и районните съвети, в основните организации. Затова сме подготвили подробна анкета, с която да изразите вашето мнение по редица въпроси. Отговорите на тези въпроси сега и през следващите месеци ще допринесат за дооформяне на позициите на Левицата.

Нуждаем се от допитвания – и в обществото, и в партията, включително от референдуми по важни за гражданите и социалистите въпроси.

Ние се нуждаем от нова реалистична мечта. Без нея социалистическата партия няма смисъл и перспектива. Както казва поетът, “а може, по-иначе може...” или както все повече гласове днес заявяват “Друг свят е възможен!”. Мечтата за просперираща социална България в социална Европа не е химера! Една България, в която и народът, и природата няма да загинат, в която всеки със своите способности и труд ще има шанс за развитие и достоен живот! България – без бедност, мизерия и ненужни хора.  Страна, в която здравето, образованието, информацията и човешката плът няма да са стока! Страна, в която гражданите са реално “включени” в обществения и политическия живот.

Левицата в БСП поставя за обсъждане два актуални въпроса:

Първиятза нова политика на държавата след приемането в ЕС, която да постави стратегическата цел: приближаване до икономическото и социално равнище на Съюза.

Вторият – за последователна лява социална политика на БСП.

И двата въпроса са от изключителна важност както за развитието на България, така и за успешното завършване на нашия управленски мандат.

 

III.  За нова политика на държавата след приемането в Европейския съюз

Не може да има успешно управление на държавата днес, ако тройната коалиция не предложи управленска програма за развитието на страната след приемането й в ЕС. Ние призоваваме да се пристъпи без бавене към решаването на този основен въпрос.

Дано това да се осъзнава и да е по силите на новоструктурираното и малко променено изпълнително ръководство на БСП. Дано такава способност да прояви правителството след минималните промени в него. В мащаба и по начина, по който бяха направени тези промени, те обаче не дават допълнителен кредит на доверие към управлението.

Основа на новата политика трябва да стане прилагането у нас на основните тенденции в развитието на ЕС – технологично обновление на производството, постигане на по-висок икономически растеж – 7-8 %, инвестиции, инфраструктурата. на правителството Ние настояваме икономическата политика на правителството да се приведе в съответствие с европейския икономически и социален модел.

Тук не става дума за пожелания, нито за илюзии. Трябва да се мобилизират най-добрите умове и специалисти на страната, за да се определят насоките и целите в развитието на България като член на ЕС.

Ние, Левицата в БСП, предлагаме:

·  Ускорена технологична и структурна модернизация, като за целта се привличат големи и водещи световни компании;

·  Ускорено развитие на транспортната инфраструктура и комуникациите;

·  Модернизация на образованието;

·  Решително облекчаване на достъпа и повишаване на качеството на здравеопазването;

·  Поврат в развитието на научната, развойната и иновационната дейност;

·  Възприемане на нова философия и структура на реализиране на БВП, като основната му част се насочи към инвестиране в човешкия потенциал.

Опитът на страните от ЕС и по-специално на новоприетите страни показва, че онези от тях, които възприеха по-гъвка икономическа политика (Чехия, Унгария, Словения, Словакия и др.), отидоха много напред в своето икономическо и социално развитие. Не нашата неолиберална, а тяхната икономическа политика, съобразена със световните тенденции и националните потребности, сочи верния и ефективен път на развитие.

Новата социално-икономическа политика няма да доведе до финансова нестабилност, както непрекъснато ни плашат, както не доведе в горепосочените страни. Безспорно финансовата стабилност е необходима. Но задача на всяко управление е да поддържа освен нея, политическа, социална и национална стабилност. Без тяхното единство нито едно управление не е стабилно. Поддържането на социалната стабилност е преди всичко резултат от социалната политика, а не от действията на полицията. Важно е да се помни и друго - в името на моментните изгоди от властта не бива да се отстъпва от трайни национални интереси.

Опасявам се, че тези въпроси не са в центъра на вниманието на ръководството на партията  и на правителството на тройната коалиция. Често на преден план се извеждат партийни проблеми и цели – понякога за сметка на жизнено важни за страната проблеми.  Тези проблеми се решават според интересите на партиите, а не на страната.

Нека да повторя още веднъж: България се нуждае от нова политика като член на ЕС, от правителство и държавници, които ще я изведат на магистралата на модернизацията и ще я включат в общоевропейския преход от индустриалното към слединдустриалното развитие.

 

IV.  За нова социална политика

Вторият въпрос, който Левицата в БСП поставя, е за необходимостта от формулиране и отстояване на лява социална политика от партията в тройната коалиция.

Сегашната социална политика не е лява социална политика. В общи линии, това е същата социална политика, която провеждаше и предишното правителство, съставено от НДСВ и ДПС. В най-добрия случай, това е познатата политика с нови елементи и процентни стойности. Същата е и структурата на разходите в БВП и бюджета, който вече от около 10 години се пише според една и съща матрица. Сменят се само ролите на политиците, които го подкрепят или критикуват в зависимост от това дали са в управлението или в опозиция.

Опитите тази политика да се представя като пълноценно изпълнение на предизборните ангажименти на БСП няма как да се увенчаят с успех. За рефрена “Ние си изпълняваме предизборните обещания, но не ги разясняваме добре” вече няма много слушатели нито в обществото, нито сред левите избиратели, нито дори в самата партия.

Показателно е, че докато в съседна Румъния през последните 4-5 години реалните доходи нарастват с около 10% годишно, то в България този процент е незначителен.

България е на последните места в ЕС по ефективност на публичните разходи. Това означава две неща: че срещу вложените пари от данъкоплатците те не получават качествени обществени услуги и че нивото на корупцията е високо.

Факт е, че България е страната с най-ниски доходи в ЕС. Днес пенсиите заместват 40% от доходите от трудова дейност, като в  страните членки коефициентът на заместване е средно 60%. България е почти единствената страна от Югоизточна Европа, в която все още не е достигнат жизненият стандарт от 1990 г. На конгреса предложих да ориентираме нашата социално-икономическа политика така, че в края на мандата да достигнем нивото на реалните заплати и пенсии от 1991 г. За това  ще са необходими допълнително около 4-5 млрд. лева. На хората, които формират и провеждат икономическата политика на БСП, а вече и на страната, това се стори прекалено амбициозна и непостижима цел.

През годините на прехода нито едно правителство не отговори на общественото очакване за ускорен догонващ ръст на доходите, който да намали разликите с другите европейски страни. Най-голямото предизвикателство пред управлението е как да подобрява икономическата политика и да осигури по-високи доходи, без да излага на риск финансовата стабилност. Голяма грешка ще бъде, ако се тръгне по пътя на финансовото дестабилизиране на страната – това вече веднъж се случи и имаше тежки последици. Но не по-малка грешка ще бъде, ако се допусне социална дестабилизация. Сега е възможна по-добра социална политика, без да се поставя под заплаха финансовата стабилност. БСП е натоварена с общественото очакване да отговори точно на този въпрос. Правителството, обаче, няма ясен отговор. Прилаганите формули за годишно увеличение на пенсиите и заплатите обричат България в дългосрочен план да бъде на европейското социално дъно.  

Състоянието и перспективите на социалната сфера са подложени на различни противодействащи си макроикономически фактори.

От една страна, е налице макроикономическа и финансова стабилност, динамично развитие на отделни сектори на икономиката. Темпът на нарастване на БВП (над 6 %) в последните години е един от високите в страните от ЕС. Налице е значителен бюджетен излишък.

От друга страна, дефицитът по текущата сметка е висок (16 % за 2006 г.) с тенденция, съдейки по първата третина на тази година, да достигне рекордни стойности в края й. Дефицитът е реална пречка за нарастване на доходите и социалните разходи. Ръстът на редица цени напоследък увеличава инфлационния натиск. Структурата на чуждите инвестиции не гарантира устойчиви перспективи за развитие на българската икономика. По-голямата част от тези инвестиции са вложения в земя и други недвижими вещи.

С оглед на всичко това предприетите на Конгреса корекции в социалната политика са правилни и необходими. Но те не са достатъчни, а и практическите мерки за тяхната реализация още не са последвали. Нашата позиция е: БСП трябва да разработи и да започне да осъществява политика за ограничаване на бедността през следващите две години и за нейното премахване за 5-10-15 години. Три са решаващите аргументи за това:

Първият – България е най-бедната страна в ЕС, а по редица показатели ние сме по-назад от съседни страни извън ЕС.

Вторият – вътрешният пазар е изправен пред ниска покупателна способност на преобладаващата част от населението, с всички произтичащи от това последици.

Третият – най-важният за БСП – ние сме общество с архаична социална структура: тънка прослойка много богати, не многочислена средна класа и голяма част бедни хора. Несправедливостта и неравенството у нас достигнаха  критични граници. В края на второто десетилетие на прехода социалният въпрос в страната се превръща в най-острият проблем на нашето развитие.

Ние смятаме, че има ресурси за промяна в социалната политика на тройната коалиция. Те са:

- увеличаване и поддържане на икономическия растеж до 7-8% годишно. Резерви за това са провеждането на активна секторна политика,  подпомагане от насърчителна банка на българския износ и категорични мерки за ограничаване на сивия сектор в икономиката;

- установяване на по-справедлива данъчна политика, съобразена с  възможностите на ниските и средните доходни групи. Ние залагаме не толкова на намаляването на общата данъчна тежест, колкото на последователното и селективно увеличаване на доходите;

- възприемане на принципите на европейската бюджетна политика, което включва промяна във философията и  структурата на разходите от БВП и бюджета, насочени преди всичко към инвестиции в човешкия потенциал (образование, здравеопазване и социални дейности) за сметка на други разходи, каквито са военните.България се равнява по първите военни сили в Европа като дял на тези разходи в БВП, а българските граждани получават в пъти по-малки доходи в сравнение с другите европейски граждани. Ограничаване на политиката на бюджетни излишъци. Ефективно програмно бюджетиране в социалната сфера, което включва строг контрол върху социалните разходи и отчитане на техните резултати. Необходимо е реформиране на цели бюджетни сектори, каквито са здравеопазването, науката и др., на основата на стратегия за тяхното развитие.

- Повишаване на минималната работна заплата, на минималните осигурителни прагове и на максималния осигурителен доход;

- Намаляване на излишните административни разходи чрез премахване на дублиращи се дейности и подобряване на координацията между държавните служби.

България решително трябва да се насочи към инвестиране в човешкия капитал. Това е не само социален императив, но и потребност на икономическото развитие. Без подобряване на образованието и организирано повишаване на квалификацията България е обречена на икономически застой. Поради това науката, иновациите и квалификационните умения стават основно условие за нашето развитие.

Преориентацията на ресурсите – бюджетни и европейски – към модернизацията на българската икономика и към атака срещу бедността са голямото предизвикателство към правителството на управляващата коалиция. Ако БСП се справи с това предизвикателство – ще успее. Ако запази статуквото – ще се провали.

Ние все още можем да си върнем доверието на избирателите. Но само с последователна лява политика. Без това ще претърпим нови изборнинеуспехи и управленски провали. Опасността за успеха на управлението не е вътре в партията, а в политиката, която губи доверието на избирателя.

 

V.  За успешно представяне в местните избори и за лява политика в местната власт

Важността на предстоящите местни избори се определя от два фактора. Единият е преполовяването на мандата на управляващата коалиция. Това придава на местните избори допълнително политическо значение. Другият е членството на България в ЕС и средствата, които могат да влязат в общините по различните оперативни програми. Този факт увеличава ролята на кметовете и общинските съвети в управлението. 

Специфично за предстоящите избори е нарастващото влияние на икономическите интереси върху местната власт. Друга вероятна особеност са разнообразните коалиции, които ще се формират по места. В тази обстановка съществува опасност политическите характеристики на партиите да се размият още повече, а местната власт да стане зависима не от гражданите, които я избират, а от тези, които я спонсорират.

Все по-настойчиви са очакванията на гражданите персонално да оценяват предложените им кандидати.

Тези характеристики на предизборната ситуация, която ще се оформи към началото на септември, трябва да определят  политическото поведение на БСП. Три са главните условия, на които трябва да отговорим, ако очакваме да спечелим изборите. Те са:

- Лявата социална политика, за която вече говорих. Трябва да се разбере, че основният политически ресурс е качеството на управленската политика. След това успехът зависи от ефективната организация на предизборната кампания.

-  Лявата политика в местната власт. Има общини и населени места, които могат да послужат като илюстрация за такава политика. Проблемът е, че БСП не обръща достатъчно внимание на този въпрос на национално ниво.  Не са ясно определени характеристиките на лявата политика в местната власт. Местните избори са локални, но политиката по отношение на местната власт има национални измерения. Нейни опорни точки са създаването на условия за заетост; укрепването на общинската собственост; осигуряването на достъпни и качествени обществени услуги – водоснабдяване, отопление, транспорт  и пр.; развитието на социалните дейности – здравеопазване, образование, социални грижи.

- Качествата на кандидатите. Избираемостта на кандидатите е от решаващо значение, но въпросът е – можем ли да издигнем избираеми кандидати, които да провеждат лява политика?! Отговорът на този въпрос става все по-труден. БСП все още разполага с възможности да предложи кандидати за кметове с управленски способности и с висок авторитет сред местното население, а в листите за съветници – уважавани личности, добре познати с техните професионални изяви и обществени позиции.

Левицата в БСП ще участва активно в изборната кампания за спечелване на местните избори и призовава всички членове и симпатизанти на партията  да направят това

 Ни се обръщаме към Висшия съвет на БСП и настояваме за ускорено реализиране на приетите от заседанието на 46-я Конгрес приоритети, за лява социална политика, която отговаря на интересите на мнозинството от хората.

Левицата в БСП предупреждава, че ако такава социална политика не се оповести и не започне да се осъществява, неуспехът на следващите избори няма да бъде предотвратен.

Доверието, подчертавам, можем да възстановим само чрез лява политика, провеждана от политици, които като личности предизвикват доверие. Това е голямо изпитание за цялата партия, но и за Левицата в нея.

Убедени сме, че в България има нужда от представителна и силна лява партия. Ние искаме тази партия да бъде БСП. Затова нашите идеи намират все по-широка подкрепа.

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************************************************************

 

Политическа позиция

на Левицата в БСП за местни избори, 2007

 

Първата национална конференция на Обединението на левите социалисти (Левицата в БСП) заявява, че изборите за местна власт през октомври 2007 ще окажат решаващо влияние върху оформянето на политическата ситуация в страната през следващата година, защото:

·  Те се провеждат само няколко месеца след изборите за Европейски парламент, на които БСП претърпя електорален срив;

·  ГЕРБ излезе на първо място в изборите и разширява своето електорално влияние;

·  Ако БСП се представи неубедително и в изборите за местна власт, въпросът за предсрочни парламентарни избори ще стане водещ за опозицията;

·  След приемането на България в Европейския съюз местната власт придобива все по-голямо значение, а ролята на кметовете и общинските съвети в управлението се увеличава.

Като отчита това, Левицата в БСП призовава партията да използва всички фактори, от които зависи успешното ни представяне в предстоящите местни избори.

 

Главните фактори за спечелване на изборите според нас са:

1. Оповестяване на нова управленска политика за развитието на България като член на ЕС. В основата на тази политика стоят четири основни цели:

-  Ускоряване и поддържане на икономическия растеж до 7-8 %;

-  Ограничаване до края на мандата и премахване през следващите 10-15 години на бедността в България;

-  Технологична и инфраструктурна модернизация на страната;

-  Решителни и осезаеми удари срещу корупцията и организираната престъпност.

С тези цели следва да се съобразят  местните предизборни програми на БСП, като в тях се включат и най-важните местни проблеми.

 

 

 

2. Представяне на нова социална политика на БСП, насочена към:

- Реално увеличаване на доходите – с приоритет към осъвременяване на пенсиите и към заетите в образованието и здравеопазването;

- Облекчаване на достъпа до здравеопазване и повишаване на неговото качество;

- Нова стратегия и структура на разходите на БВП и на държавния бюджет още от 2008 г., като се увеличат инвестициите в развитието на човешкия потенциал.

Левицата в БСП подчертава, че провеждането на лява социална политика  е пътят към възстановяване на доверието на избирателите.

3.  Предлагане и подкрепа на кандидати за кметове с управленски способности, с високи морални качества и авторитет сред местното население.

4.  Включване в листите за съветници на уважавани личности, които са добре познати на избирателите с техните професионални изяви и обществени позиции.

* * *

Обединението на левите социалисти се обръща към Висшия съвет на БСП и настоява за ускорено реализиране на приетите от заседанието на 46-я Конгрес приоритети, за лява социална политика, която отговаря на интересите на мнозинството от хората. Това е първото и най-важно условие за възстановяване на доверието към БСП.

Левицата в БСП предупреждава, че ако лявата социална политика не се оповести и не започне да се осъществява, неуспехът на следващите избори няма да бъде предотвратен.

Левицата в БСП ще участва активно в изборната кампания за спечелване на местните избори и призовава всички членове и симпатизанти на партията  да направят това.

 

  С о ф и я, 21 юли, 2007 г.